08 Ağustos 2022

Gösterim: 409

DEKAN MESAJI

 

 

Değerli Öğrenciler;

     

     Günümüz sanat tasarım ve mimarlık alanında küreselleşme, teknolojik, görsel sanatlar ve diğer birçok alanlarında son dönemlerde büyük bir hızda değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda 21. yüzyılın içerisinde çevremizdeki dünyayı merak eden, karmaşık durumlardan korkmayan, teknolojinin yeni kullanımlarına açık, daha iyi bir gelecek hayal eden mimar veya tasarımcı olmak isteyenler için üniversitemiz siz öğrencilerine kapılarını açıyor.

     Üniversitemiz, kültürel kimliğiyle araştırma ve uygulama yoluyla öğretim sunarken hem ulusal hem de uluslararası alanda tecrübeli yetkin bireyler olma yolunda sürdürülebilir bir eğitim anlayışını ortaya koymaktadır. Mimarlık ve tasarım fakültemizin amacı kültürümüze ve tarihi değerlerine saygılı, analitik düşünebilen, özgüvene sahip, problemleri çözebilen, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkesinin yararına kullanan, endüstri ile işbirliğine önem veren, sektörün talep ve sorunlarına çözüm üreten, ayrıca mesleki ve etik değerlerini öğrenmeyle birlikte bilgisayar teknolojilerini tasarımla birleştirmesinin yanında tasarımın temel ilkelerini estetik bir bakış açısıyla ve toplumun yararına faydalı olabilecek şekilde, bireyler olmayı hedeflemektedir.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler geçirmenizi diliyorum. 

 

 

Dekan

Prof. Dr. Celalettin YANIK