Tarih: 08 Mart 2023

Gösterim: 307

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz'ın 20 İlçe 20 Eser Tipografi ile Balıkesir Sergisi Açılıyor

Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz'ın  "20 İlçe 20 Eser Tipografi ile Balıkesir" isimli kişisel sergisi 10 Mart 2023 Cuma günü saat 14.30'da üniversitemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda açılacaktır. 

Sergi Manifestosu:

 

20 İLÇE 20 ESER TİPOGRAFİ İLE BALIKESİR

SERGİNİN MANİFESTOSU

Balıkesir, hem Ege hem de Marmara Denizi’ne komşu olması hasebiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Çevresindeki ilçeler ile birlikte tarihi dokusu ve doğal güzellikleri şehrin kimliğinin ve yerleşim merkezinin ne denli zengin bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Her biri turistik ve kültürel niteliğe sahip bölgeleriyle şehrin kimliğinin inşasında önemli etkileri olmuştur. Şehirlerin kimliğinin bilinirliğini artırılmasında grafik tasarımla birlikte tipografinin önemi ortaya çıkmıştır. Çünkü günümüzde tipografi günlük hayatımızın temel paçalarındandır ve çeşitli kavramları izleyicisine aktarma yeteneği yüksek olan yeni sanat biçimlerinden biridir. İyi bir tipografinin, ilettiği mesaj ile ilintili olacak şekilde bulunduğu konuma ve şehirlere artı değer kattığı bilinmektedir. Ayrıca şehirlerin ve bölgelerin görseller ve yazılar aracılığı ile tanıtılması marka açısından oldukça değerlidir. Tipografi, hem basılı hem de dijital ortamda harfleri tasarım ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde seçme ve kullanma sanatıdır. Tipografinin düzenleme biçimi yazının diline ve önemine sadık kalıp, aynı zamanda bulunduğu mekânın olgusuna bağlı kalarak katkıda bulunur. İletişim ve görsel açıdan harflerin ve kelimelerin boyutlarının düzenlenmesinin yanında şehirlerin kültürleri ve toplumların yaşantılarına cevap vererek, hem sanat hem de yazılı iletişim kurması açısından oldukça önemli bir rolü olmuştur. Bu amaç doğrultusunda Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Yılmaz’ın 20 İlçe 20 Eser Tipografi ile Balıkesir kişisel sergisi, Balıkesir’e bağlı 20 ilçeden oluşan isimlerin tipografik tasarımlarının taban çizgileri, harflerin boyutu, satır ve karakter aralığı gibi tipografik ögelerini değiştirilerek belli bir düzenleme doğrultusunda eserlerini çalışarak tamamlamıştır. Kişisel sergi ilçelerin tipografisinin çalışmasıyla bu alanda ilk olma özelliğini de göstermektedir.


Fotoğraflar