21 Aralık 2020

Gösterim: 227

Dekan Mesajı

Değerli Öğrenciler;

Günümüz mimarlık ve tasarım alanında küreselleşme, teknoloji, görsel sanatlar ve birçok alanlarda son dönemlerde büyük bir hızda değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda 21. yüzyılın içerisinde çevremizdeki dünyayı merak eden, karmaşık durumlardan korkmayan, teknolojinin yeni kullanımlarına açık, daha iyi bir gelecek hayal eden mimar veya tasarımcı olmak isteyenler için üniversitemiz siz öğrencilerine kapılarını açıyor.

Üniversitemiz, kültürel kimliğiyle araştırma ve uygulama yoluyla öğretim sunarken hem ulusal hem de uluslararası alanda tecrübeli yetkin bireyler olma yolunda sürdürülebilir bir eğitim anlayışını ortaya koymaktadır. Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin amacı, kültürümüze ve tarihi değerlerimize saygılı, analitik düşünebilen, özgüvene sahip, problemleri çözebilen, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkesinin yararına kullanan, endüstri ile işbirliğine önem veren, sektörün talep ve sorunlarına çözüm üreten, ayrıca mesleki ve etik değerlerini öğrenmeyle birlikte bilgisayar teknolojilerini tasarımla birleştirmesinin yanında tasarımın temel ilkelerini estetik bir bakış açısıyla ve toplumun yararına faydalı olabilecek şekilde bireyler olmayı hedeflemektedir.

Bu düşünce doğrultusunda kurulmuş olan fakültemiz, en yakın eğitim-öğretim döneminde Grafik Tasarım bölümümüzde ilk öğrenci alımını yapmayı planlanmaktadır.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler geçirmenizi diliyorum.